Zsidóságot igazoló dokumentumok

 
IZRAELI LETELEPEDÉSI KÉRELEM
BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
 
A bevándorlási (visszatérési) törvény értelmében egy nagyszülő zsidóságát kell igazolni az Izraelben való letelepedési kérelem benyújtásához.
 
Ez letelepedési / bevándorlási kérelem, tehát nem csupán izraeli állampolgárság, illetve izraeli útlevél igénylése. Az Izraelben való letelepedéssel együtt jár az állampolgárság megszerzése, izraeli útlevelét csak 1 év huzamos kinntartózkodás után kapja meg az új bevándorló. 
 
 
KÉRJÜK AZ ALÁBBI OKMÁNYOK BESZERZÉSÉT ÉS BENYÚJTÁSÁT:
 
A KÉRVÉNYEZŐ EREDETI SZEMÉLYI OKMÁNYAI:
 
1.     Személyi igazolvány – ha van házastárs az ő személyi igazolványa is
2.     Útlevél – ha van házastárs az ő útlevele is
3.     Születési anyakönyvi kivonat – házastárs és kiskorú gyermek esetén az ő születési anyakönyvi kivonata/ik/ is
4.     Egyedülállóknak családi állapot igazolás – lakhely szerinti önkormányzattól
5.     Házaspároknál házassági anyakönyvi kivonat
6.     Elvált házastárs esetén a válás bírósági határozata
7.     Névváltozás esetén erről szóló hivatalos okirat
8.     6 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
9.     1 db igazolványkép /személyenként/
 
A KÉRVÉNYEZŐ ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÁT ALÁTÁMASZTÓ OKIRATOK:
 
1.     Állami okmányok:
·        Állami születési, házassági, halálozási anyakönyvi kivonatok. Fontos tudni, hogy 1948-ig a Magyarországon kiadott hivatalos állami okmányokban szerepelt a vallás megjelölése / „izraelita”/.
·        Így, ha a kérvényező vagy szülei, ill. nagyszülei a II. világháború előtt születtek, úgy eredeti személyi okmányaikban szerepelt a vallás.
·        Amennyiben a kérvényező 1948 után született, úgy szülei vagy nagyszülei eredeti anyakönyvi kivonatát kell benyújtani.
·        Abban az esetben, ha eredeti állami okiratok nem állnak rendelkezésre, úgy a születési hely / házasság helye polgármesteri hivatalában kérhető anyakönyvi kivonat másolata és ennek hatósági bizonyítványa. Ebben az esetben az anyakönyvi kivonat nem tartalmazza a vallás megjelölését, ezért erről ugyanott külön hatósági bizonyítványt kell kérni.
 
2.     Hitközségi okmányok:
-         A kérvényező, szülei vagy nagyszülei zsidó házasságlevele
-         Kivonat a zsidó hitközség születési vagy halotti anyakönyvéből
-         Temetői igazolás, ha a szülőt vagy nagyszülőt zsidó temetőbe temették
 
 
3.     II. világháború alatti meghurcoltatásról szóló okmányok:
-         Koncentrációs tábori okmányok
-         Kényszermunkát vagy felszabadulást igazoló iratok
-         Kárpótlási igénylés és annak határozata
 
 
FENT LEÍRTAK ALAPJÁN KÉRJÜK BENYÚJTANI:
 
1./ A jelentkező szüleinek állami születési anyakönyvi kivonatait
2./ Szülők állami házassági anyakönyvi kivonatát vagy válásuk igazolását
3./ Amennyiben valamelyik szülő elhunyt, úgy temetéséről szóló igazolást
4./ Anyai és apai ági nagyszülők esetén a zsidó származású nagyszülő/k/
     születési anyakönyvi kivonatát, házassági anyakönyvi kivonatát, valamint ha
     nem él a nagyszülő, a temetés igazolását / milyen temetőbe temették el? /
5./ Minden egyéb olyan okmányt, mely utal a szülők vagy nagyszülők zsidó
     származására (régi iskolai bizonyítványok, lakcímbejelentők, kárpótlási
     határozatok, régi útlevelek stb…)
 
   

·        Ha a kérvényezők között van elvált, akinek kiskorú gyermeke nem folyamodik állampolgárságért, akkor a kiskorú gyermek gondviselőjétől kell közjegyző előtt tett nyilatkozat, hogy nem ellenzi a szülő kitelepülését.

·        Ha a kérvényezők között olyan kiskorú gyermek van, aki valamelyik szülőjétől külön él, akkor a külön élő szülőtől kell közjegyző előtt tett nyilatkozat, hogy nem ellenzi a gyermek kitelepülését.

·        Diplomahonosításhoz szükséges az eredeti diploma + angol vagy héber fordítása + az index angol nyelvű kivonata (transcriptje) – ezeket mindenki vigye magával a kitelepüléskor, és kint kell benyújtani a megfelelő minisztériumba.

·        A bevándorlóknak érdemes magukkal vinniük a kitelepüléskor minden iskolai bizonyítványuk eredeti példányát + azok angol vagy héber fordítását (érettségi bizonyítvány, OKJ-s képzések, egyetemi/főiskolai diplomák, szakmai kurzusok elvégzését igazoló dokumentumok)

·        Tanulni szándékozó diákok vigyék magukkal: eredeti bizonyítványaikat (érettségi bizonyítvány, diploma) + ezek angol vagy héber nyelvű fordítását + egyetemi index / leckekönyv angol nyelvű kivonatát (transcript).

·        Ha bármilyen betegsége van (krónikus / akut), ill. gyógyszeres kezelés alatt áll, vagy huzamosabb ideje/ideig gyógyszert kell szednie, akkor alijázás előtt az orvosi papírjait majd le kell fordítania/fordíttatnia angolra vagy héberre (nem kell hivatalos fordítás).

 
Mindenki, aki kérvényezi az izraeli letelepedését, részt kell vennie egy ún. alijainterjún a budapesti Szochnut-iroda alijaosztályán. Ezt megelőzően a fenti okiratokat - dokumentumokat személyesen kell benyújtani hozzánk. 
 
EHHEZ IDŐPONTOT KELL EGYEZTETNI VELÜNK!
 
Tel.: 06-1-374 -3089
JAFI Taglit IKI IKI
Oranim Masa Paidea Makom